Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
maldà
Reikšmė:
prašymas; kreipimasis į antgamtines būtybes; tokio kreipimosi tekstas
Straipsnelis:
Tarp 400 vedinio maldà pavartojimų DP pastebėti du, kur jis reiškia ‘prašymą’ (orig. prośba KI I 424). […] Ši reikšmė, dabar ja išnykusi, matyt, yra pirminė, padėjusi pamatą vėlesnei ‘kreipimosi į antgamtines būtybes; tokio kreipimosi teksto’ reikšmei. Ji dar pastebėta J. Bretkūno raštuose […], o LKŽ VI 790 pateikta pagal K. Sirvydo, P. Ruigio ir F. Kuršaičio žodynus ir J. Basanavičiaus pasakas. […] Daug geriau ligi šių laikų pirminę reikšmę yra išlaikęs pamatinis veiksmažodis mel̃sti ‘prašyti’.
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 67
Antraštė:
maldà
Straipsnelis:
žr. maldyti
Šaltinis:
Иванов 1981, 171
Antraštė:
maldà
Reikšmė:
Bitte
Straipsnelis:
žr. melsti
Šaltinis:
Solta 1960, 260 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas