Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mel̃sti
Reikšmė:
prašyti
Straipsnelis:
žr. malda
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 67
Antraštė:
meldžiù
Straipsnelis:
žr. maldyti
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 251
Antraštė:
melsti
Reikšmė:
pray
Straipsnelis:
žr. maldyti
Šaltinis:
Szemerényi 1967, 285
Antraštė:
melsti
Straipsnelis:
žr. maldyti
Šaltinis:
Семереньи 1967, 17
Antraštė:
mel̃sti
Reikšmė:
bitten, beten
Straipsnelis:
Arm. małtʿem […] ‘prašyti, melsti’. […]. Teisingą šio žodžio [261] kilmę nustatė abu prancūzų mokslininkai [Benveniste, BSL 1932, XXXIII, 133 t. t.; Meillet, BSL 1935, XXXVI, 119]: arm. šaknis rekonstruotina kaip *melth-, kitų kalbų formos vestinos iš *meld-: het. mald-, maltāi ‘sakyti maldas, padaryti įžadą, prisiekti’, […] lie. meldžiù, mel̃sti ‘bitten, beten’, mel̃stis ‘beten’, mildùs ‘fromm’, maldà ‘Bitte’, iter. maldaũ, maldýti, s. sl. molǫ, moliti ‘prašyti’, moliti sę ‘melsti’, molitva ‘malda’, taip pat dar germ. s. saksų meldon ‘pranešti’ […]. Pagrindinė *meld- reikšmė – ‘tarti ritualinius žodžius kokiai nors dievybei’ [...]. Germ. kalbose ši sakrali reikšmė išnyko; tad čia visų pirma arm.-het.-bl.-sl. žodžių sąsaja.
Šaltinis:
Solta 1960, 260 t.
Antraštė:
mel̃sti
Straipsnelis:
žr. mylėti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 76
Antraštė:
mel̃sti
Reikšmė:
prašyti
Straipsnelis:
žr. mulvyti
Šaltinis:
Куркина 2003, 120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas