Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mirtìs
Straipsnelis:
žr. avis
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 75
Antraštė:
mirtìs
Straipsnelis:
žr. kirmis
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 75
Antraštė:
mirtìs
Straipsnelis:
žr. autas
Šaltinis:
Eckert 1970c, 182
Antraštė:
mirtìs
Straipsnelis:
Esama nemažai ti-kamienių ide. darinių, pvz., ide. *mr̥-ti- ‘mirtis’: lie. mirtìs, s. i. mṛtí, av. məməti, lo. mōrs, s. sl. съмръть ‘mirtis’.
Šaltinis:
Vijūnas 2011, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas