Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mìsti
Straipsnelis:
žr. meitėlis
Šaltinis:
Euler 1985b, 88
Antraštė:
misti
Straipsnelis:
žr. maistas
Šaltinis:
Buck 1949, 330
Antraštė:
mìsti
Reikšmė:
sich nähren
Straipsnelis:
žr. maitinti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 256
Antraštė:
mìsti
Straipsnelis:
žr. meitėlis
Šaltinis:
Euler 1985b, 88
Antraštė:
mìsti
Straipsnelis:
žr. meitėlis
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 147–148
Antraštė:
mìsti
Straipsnelis:
Lie. mìsti ‘sich nähren’ (plg. mìto).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 121
Antraštė:
mìsti
Reikšmė:
żywić się
Straipsnelis:
žr. maistas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas