Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mùršinti
Straipsnelis:
[Alb. Kalboje gausokas žodžių būrys – ir skoliniai, ir veldiniai – gali turėti ir -l-, ir -r-. Dažnai prieb. -r- išnyksta, yra įterpiamas ar kaitaliojasi (metatezė) su l. Pateikiu pvz., kuriuose / kaitos nėra:] Alb. përmier ‘far la piscia’. Mejeris (Meyer, Wb. 333) alb. leksemai postuluoja *r/l kaitą ir minėtą alb. lytį sieja su s. i. mála ‘purvas, šiukšlės’ bei *mel- ‘supurvinti, suteršti’, Pokorny, JEW 720. Vienok siūloma kaita nevyko, žr. 65 p. Postuluotina *mer- ‘juodinti, purvo dėmė’, r. maráju ‘tepu, terlioju’, gr. μορύσσω ‘t. p.’, lie. mùršinu ‘sutepu, supurvinu’.
Šaltinis:
Ölberg 1967, 63

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas