Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mùrdyti
Reikšmė:
skandinti, panardinti
Straipsnelis:
žr. mauras
Šaltinis:
Варбот 1978 (1980), 29
Antraštė:
mùrdyti
Straipsnelis:
žr. murdynas
Šaltinis:
Chantraine DEG, 193
Antraštė:
murdyti
Straipsnelis:
[Praslaviškoji s.-kr. kalbos leksika:] *mъrdati () – мр̏дати (ce). S.-kr. žodžius, pamatuotus *mъrd-, atitinka slov. mȓdati, bulg. м ъ̀рдат, мръ̀двам, мръ̀дна, le. mardać, merdać, s. č. mrdati (visų reikšmės panašios – ‘judinti, liesti’), toliau – lie. murdyti ‘purtyti’ (žr. RJA VII, 52–53). Gretinimą su kr. вр̏днути (Iveković-Broz I 709) matyt reikia atmesti.
Šaltinis:
Петлева 1971 (1973), 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas