Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nagùtis
Straipsnelis:
[Formaliai skiriasi] pr. nagutis ‘nagas’ (EV 117), lie. nagùtis ‘kanopa, naga, Huf’, s. bažn. sl. nogъtь ‘ὄνυξ’, be t formanto – lie. nãgas ‘Nagel, Kralle’, s. i. nakhám ‘t. p.’, s. v. a. nagal ‘nagas’ ir kt.
Šaltinis:
Euler 1983, 38
Antraštė:
nagùtis
Reikšmė:
nagas
Straipsnelis:
nagutis E 117 ‘nagas’ : nage, lie. nagùtis, s. sl. НОГЪТИ ‘t. p.’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 264
Antraštė:
nagùtis
Straipsnelis:
Toch. A maku, B mekwa pl. ‘(pirštų) nagai’. Šis daiktavardis giminiškas su lo. unguis, s. v. a. nagal, lie. nagùtis, s. sl. nogъtь etc. ‘nagas’ ir yra kilęs iš ide. *noghu̯- (plg. Krause, KZ 1951, LXIX, 203 ir Krause, Thomas, Tocharisches Elementarbuch, I, 1960, 380; 1969, XVIII, 504 t.; 1970, XIX, 113 ir 119 (t.).
Šaltinis:
Windekens 1976, 277

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas