Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
narsùs
Straipsnelis:
*narsā, -sas, plg. lie. narsà (4), nar̃sas (4) ‘Tapferkeit’, narsùs : nértėti ‘toben’. Ide. šaknis nežinoma: *nerht- : *nórt-so-?
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183
Antraštė:
narsùs
Straipsnelis:
žr. narsa
Šaltinis:
Urbutis 1975, 97–98
Antraštė:
narsus
Straipsnelis:
Lie. narsus, s. pr. nerties (gen. sg.) ‘pykčio’, er-nertimae ‘pykstame, nirštame’ ir t. t. giminiški s. air. nert ‘galia, sugebėjimas’, gr. ἀνήρ ‘žmogus’ ir t. t. (tačiau linkstama bl. žodžius susieti su skr. nr̥t- ‘šokti’, kuriuos jungia bendra stipraus ir energingo judėjimo sąvoka).
Šaltinis:
Buck 1949, 1152
Antraštė:
narsus
Reikšmė:
žvalus, tvirtas
Straipsnelis:
žr. nartint
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 400

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas