Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pūsti
Straipsnelis:
žr. čiaudėti
Šaltinis:
Buck 1949, 263
Antraštė:
pū̃sti
Straipsnelis:
žr. dumti
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1991, 155–157
Antraštė:
pùsti
Straipsnelis:
Ide. šaknį *peut-: put- turi žodžiai lie. pùsti (puntù, putaũ), putà, pl. pùtos, putóti, la. putos ‘putos’, putenes ‘sniego gniūžtės’ [Fraenkel, LEW 677; Pokorny, IEW 847].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 55
Antraštė:
pùsti
Straipsnelis:
Siūlymas s. sl. požtĭka ‘akmenėlis’, s. r. почька ‘svorio matas, vienetas’, r. почка, le. pecka ‘(vaisiaus) kauliukas’, č. pecka, slov. pečka, pečèk ‘sėkliukė’ (< *pŭtjĭka) sieti su (taip – „Известиа на Инс-та за български език“ 1968, 307) lie. puntù, pùsti ‘(iš)pūsti, pripūsti, privaryti (sniego)’ paũtas ‘kiaušinis’ ir netgi pŭtica ‘paukštis’ yra abejotinas.
Šaltinis:
Вайян 1971, 86
Antraštė:
pū̃sti
Straipsnelis:
pausto (f. nom. sg.) E. 665 ‘laukinis, pašėlęs, wild’: s. sl. ПОУСТЪ ‘dykas, negyvenamas’, ПОУСТИТИ ‘(los)lassen’, r. пустой ‘leer, tuščias’ ir kt., tai Būga KSn 252 sieja su lie. pū̃sti, pùsti ‘schwellen’ bei pūslė̃.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 272
Antraštė:
pùsti
Reikšmė:
‘schwellen’
Straipsnelis:
žr. pūsti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 272
Antraštė:
pùsti
Reikšmė:
‘schwellen’
Straipsnelis:
žr. pautas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 273
Antraštė:
pūsti
Straipsnelis:
Ide. kalbų daugelis žodžių, reiškainčių ‘pūsti’ yra pamėgdžiojamosios kilmės (čia ne išimtis ir iš ide. proklabės paveldėtų žodžių grupė). Kartais kalboje vartojami du skirtingi žodžiai, sąvokoms ‘stipriai pūsti’ ir ‘silpnai pūsti, dvelkti’ reikšti. Lie. pūsti, la. pūst, s.-kr. puhati (č. puchati ‘išsipūsti’, r. puchnut’ ‘t. p.’ ir t. t.), lo. pustula ‘blister’ ir t. t., visi pamėgdžiojamosios kilmės < *pū̆, kaip gr. φῡσάω ‘pūsti’, n. gr. φυσῶ ‘t. p.’ < *bhū̆.
Šaltinis:
Buck 1949, 684
Antraštė:
pūsti
Straipsnelis:
[Arm.] pʿʿ ‘vėjas, dvelkimas’ pʿčʿem ‘dvelkiu’, pʿkʿam ‘išsipučiu’. [Lit.:] Hübschmann AG I 256; Walde-Pokorny II 80; Meillet Esquisse² 35; Pokorny 847; Adjarian VI 1310. Giminaičiai - s.i. phut-karạ ‘pūtimas’, n. pers. puk ‘pūtimas’, gr. φῦσα ‘dumplės’, φύσκα ‘pūslė’, lie. pusiù [pučiù] ‘bląse’, (su -k- formantu - lie. pūkšti ‘keuchen, schnaufen’), s. sl. puchati ‘pūsti’.
Šaltinis:
Solta 1960, 340
Antraštė:
pū̃sti
Straipsnelis:
žr. pūkšlė
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 191
Antraštė:
pùsti
Straipsnelis:
žr. pūkšlė
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas