Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paišaĩ
Straipsnelis:
Žr. paĩšas.
Šaltinis:
Stundžia 1978, 115
Antraštė:
paišaĩ
Straipsnelis:
Žr. paĩšos.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 171
Antraštė:
paišaĩ
Straipsnelis:
Galūninio kirčiavimo žodis (tiksliau jo -kamienio variantas) gali reflektuoti senovinį nomina */ɘ-collectiva, paprastai kontrastuojantį kirčio vieta vienaskaitos baritoninei formai: lie. paišaĩ (< *paišā́, plg. s. i. (RV) péśa- n. < ide. *póik̑os n.).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 21
Antraštė:
paišaĩ
Reikšmė:
сажа; копоть
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje pl. -ai turi ir kuopinę reikšmę, todėl daugelis jų formų buvo leksikalizuotos į kuopines reikšmes, pl. formos su -ai yra identiškos seniesiems kuopiniams negyvosios klasės daiktavardžiams su -a, teikiami Iličiaus-Svitičiaus pavyzdžiai: lie. paišaĩ ‘сажа; копоть’ < bl. *paišā́, kuopinis iš *paĩša n. < neut. *póik̑os ‘красящее вещество’.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas