Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãlios
Straipsnelis:
žr. palvas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1974, 210–211
Antraštė:
pãlios
Reikšmė:
didelė pelkė, raistas
Straipsnelis:
žr. palvas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1974, 210–211
Antraštė:
pãlios
Straipsnelis:
Slov. dial. pâl (m.) ir pâl (f.), gen. palî ‘Schlamm’ (rytų štiriečių, prekmurų). Sykiu su v. paliti ‘mit Sclamm überziehen, padengti purvu’ ir mikrotoponimai Pali, Pale, Palovje, Palovci (Liutomeras). Čia be didelės rizikos galima priskirti ir pelkinio ežero Palič (į šiaurę nuo Belgrado) ir apie 1300 metus užrašytą makedonietišką mikrotoponimą Паличь. Naujausiais laikais H. И. Тoлстой (славянские географические теpмины 202) nurodė r. dial. пай ‘langas pelkėje’ (Полесье) iš раlь, kuris kartu su r. водonалье yra įdomi papildoma medžiaga prie lie. pãlios ‘болото’ ir t. t.
Šaltinis:
Безлай 1977, 15–16
Antraštė:
pãlios
Reikšmė:
užakusių ežerų vietoje didelės pelkės, tyrumai
Straipsnelis:
žr. pala
Šaltinis:
Laučiūtė 2006, 452–453

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas