Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pasmẽlti
Reikšmė:
tamsėti, temti
Straipsnelis:
Skokas (Skok II 440) trumpai užsimena, kad s.-kr. trm. bȅo mlak ‘ąžuolo rūšis’ nesisieja su s.-kr. mlȃk ‘šiltas, pošiltis’. Slov. kalbos ploto vakaruose fiksuojama leksema mȇl ‘ąžuolo rūšis’, kuri kaip ir alb. malenë ‘ulmus’ ar gr. μελίη ‘Fraxinus’ < ide. *(s)mel- ‘tamsus’, plg. lie. pasmẽlti.
Šaltinis:
Безлай 1973 (1975), 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas