Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pavargęs
Straipsnelis:
Lie. pavargęs, dalyvis iš pa-vargti (: vargti) giminiški lie. vargas, pr. wargs ‘blogas’, s. sl. vragŭ ‘priešas’ ir t. t. Kitose ide. kalbose sąvokos pavargęs taip pat labai dažnai žymimos dalyviais, pvz.: s. sl. truždu sę ̆, dalyvis iš truždati sę, ir kt. slavų kalbose; s. i. çrāṁta- dalyvis iš çram- ‘pavargti’; la. nuoguris dalyvis iš nuogurt ‘pavargti’; gr. (ἀπο-)καμών, κεκμηκώς dalyvis iš κάμνω ‘dirbti’ ir t. t. žr. pailsęs
Šaltinis:
Buck 1949, 314

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas