Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
peĩlis
Straipsnelis:
Plg. ryšium su s. i. pinạṭi Mayrhoferio (Wb. II 281) pastabą dėl [240] šaknies [*pis- ‘sutrinti, sumalti, sugrūsti (ypač grūdus)’] varianto be –s-: „pirminis, neišplėstas *pi-, esąs šalia pi-ṣ-, gali glūdėti oset. fid (*pi-ti-) ‘girnapusė’, afgan., ōmurī pal ‘t. p.’ (*paiti-), taip pat galbūt av. pōiþwa, jei reiškia ‘būti sugrūstam’¹¹⁴ [¹¹⁴ . Čopas (žodžiu) spėja esant ryšį su lie. peĩlis, la. peĩlis ‘Messer’, sl. pila, vok. Feile, lo. pī ir kt. Plg. Fraenkel 563 t.; Walde-Hofmann LEW II³, 1954, 304.].
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 239 t.
Antraštė:
peilis
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘peilis’, paprastai susiję su žodžiais ‘pjauti’ (su visais reikšmės atspalviais), kartais dar siejami su žodžiu ‘kovoti’, ‘aštrus’, ‘smaigalys’ ir t. t. Lie. peilis, la. pelis, pr. peile, peilis galbūt ir sl. pila ‘pjūklas’ < s. v. a. fīla ‘dildė’.
Šaltinis:
Buck 1949, 559
Antraštė:
pei̇̃lis
Straipsnelis:
Pr. peile Gr. 27 ‘peilis’: ‘kalopeilis’, lie. pei̇̃lis, la. peilis ‘t. p.’ bei (?) lie. pielà, sl. pila ‘pjūklas’, apie tai Būga KSn. 187 bei Frenkelis IF LIII 132 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 273
Antraštė:
pei̇̃lis
Straipsnelis:
žr. piela
Šaltinis:
Otrębski 1966b, 58–59
Antraštė:
peĩlis
Straipsnelis:
[Apžvelgiami prūsistiniai K. O. Falko rankraščiai.] Pr. peile GrA 27, (plg. mettan E 12) laikomas substitucinės germanizacijos padariniu. Plg. lie. atitikmenį peĩlis, kalopeilis E 369).
Šaltinis:
Stundžia 1996, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas