Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
píenas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti vadinamąją pirminę baltų k. leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma atitinkančias giminiškus pavyzdžius] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų k. raidoje.] Lie. píenas, la. piẽns yra motyvuotas lie. v. pýti, 3 praes. pỹja iš *pi-n-i̯a 'gauti pieno; duoti pieno' [227], plg. s. i. payaḥ- 'pienas', gr. πῑ́(ϝ)ων 'riebus'.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 227–228
Antraštė:
pi̇́enas
Straipsnelis:
pi̇́enas (1) ‘Milch’ (ide. *pói̯h₃-no- iš šaknies *peh₃i̯- ‘gerti’...
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192
Antraštė:
pienas
Straipsnelis:
žr. pieva
Šaltinis:
Schall 1966, 26
Antraštė:
píenas
Straipsnelis:
Lietuviškų žodžių píenas, svíestas, žìrgas etimologijai skirtas J. Mikkolos straipsnis „Beiträge zur baltischen Etymologie“, paskelbtas AfslPh XXXIX (1924).
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966d, 111
Antraštė:
píenas
Straipsnelis:
žr. pirštas
Šaltinis:
Poljakov 1997, 59–60
Antraštė:
píenas
Straipsnelis:
žr. pilti
Šaltinis:
Варбот 1998-1999 (2000), 24—26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas