Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pleĩkti
Straipsnelis:
Č. dial. pístvat (labiau paplitusio pitvati „darinėti žvėrį, žuvį“ variantas; kt. vakarų slavų kalbose jo atliepiniai slovk. pitvat’ „skrosti, darinėti“ [SSJ, III, 75], a. luž. pitvai „raustis (apie kirmėles)“, pitwać so „kuo nors užsiimti“, ž. luž. pitwás „raustis, knistis“ ir kt. [žr. 59-60], neturinčius visuotinai priimtos etimologijos, Machekas, remdamasis šaknimis su i, siūlė kildinti iš pitva < *piktva, giminiško su lie. pleĩkti „darinėti užmuštą žvėrį“ (šakn. *pei- „pjauti“) [Machek² 452] [tai viena iš dviejų pasiūlytųjų Macheko hipotezių dėl tų vak. slavų veiksmažodžių. G. Šuster-Ševe ją atmeta [Schuster-Šewe 14, 1070].
Šaltinis:
Варбот 1986–1987 (1989), 59–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas