Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plõkas
Reikšmė:
„židinys, ugniakuras“
Straipsnelis:
Gr. πλάξ,-ακοςf. „lyguma“ […]. Πλάξ, n. pl. πλάκεςleidžia betarpiškai gretinti su s. isl. f. pl. floer „uolėta terasa“ (pragerm. *flah-iz), ide. plaq-es, iš kur sg. su -ā, pragerm. *flakō, s. isl. flā. Kiti germ. kalbų žodžiai su skirtingo tipo galūne: norv. flag „erdvė“, s. isl. floga „menkas žemės sluoksnis“. Su ilgu balsiu s. isl. flō (iš *flōhō) f. „gultas“, s. v. a. fluoh, vok. Flüche f. ir t. t. Baltų k., pvz., lie. plãkanas „plokščias“, plõkas „židinys, ugniakuras“, la. plaka „plokščia dalis; karvės mėšlas“, plakt „tapti plokščiu“. Lo. kalboje gretinimas su placet, nepaisant placidus „ramus“ bei posakio aqua placida, lieka abejotinas. Greičiau reiktų galvoti apie plancus „plokščiapadis“, kuris populiarios darybos su nosiniu infiksu. Galima šios šeimos formas gretinti su sonoriniu žodžio gale, plg. πλάγιος, πέλαγοςiš šaknies *pel-ə₂, plg. παλάμηir t. t. galbūt su πλανάω(?) arba dar su πλάσσω. Gausiai faktų pateikia Pokorny 831 ir toliau.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 910

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas