Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pragà
Reikšmė:
plyšys, spraga tvoroje
Straipsnelis:
Rodos, kad lie. pragà ‘plyšys, spraga tvoroje’ próga ‘galimybė’, apie juos K. Būga kalba KSn. I 10–11, sudaryti iš bl. priešd. pra- ‘per’ resp. prā- ir tos v. šaknies [458], kuri fiksuojama la. praet. formoje gāju. Taigi lie. pragà, tiesą sakant, būtų ‘perėjimo vieta’. Savo reikšme izoliuota lie. próga vėlgi nurodo senąjį priešd. *prā (su ide. ā !).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 458–459
Antraštė:
pragà
Reikšmė:
spraga
Straipsnelis:
žr. proga
Šaltinis:
Bammesberger 1999, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas