Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pumpùlis
Straipsnelis:
žr. bumbulas
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 880
Antraštė:
pumpùlis
Straipsnelis:
Gr. πέμφιξ, -ῑγος f. pirminė reikšmė turėjo būti ‘kvėpavimas, dvelkimas, oras’, iš kur kas tuščias ir išsipūtęs ‘burbulas’ ir t. t. […]. Ekspresyvių žodžių grupė, kurios reikšmė yra aiški techninėje vartosenoje. Balsių e/o kaita ir bei žodis πομφός m. ‘ampulė, pustula’ duoda archaiškos sistemos įspūdį. Tačiau ekspresyvi derivacija žodyje πέμφιξ yra būdinga graikų kalbai ir bent iš dalies specifinė graikų kalba žodyje πομφόλυξ (-ύγος f., retkarčiais m. ‘burbulas’), gali versti galvoti apie φλύζω, οἰνόφλυξ, φλύκταινα, plg., antra vertus, βομβυλίδας πομφόλυγας (Hes.). Ryšys tarp πέμφιξ ir πομφός yra panašus į tą, kuris egzistuoja tarp βέμβιξ ir βόμβος. Be gr. pavyzdžių, Friskas po Prellwitzo primena ekspresyvią baltų grupę, kuri truputį skiriasi forma ir, be to, nepastovią, kuri jungia lie. pam̃pti, pumpùlis, su senoviniu bum̃bulas ir, antra vertus, su aspiruotu armėnų pʿampʿušt ‘šlapimo pūslė’. Jei šie žodžiai yra giminiški, tai jie skiriasi smulkmenomis, kurios paaiškinamos ekspresyvumu.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 3, 880

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas