Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
puoguoti
Reikšmė:
lakštuoti, suokti, kalbėti
Straipsnelis:
Lie. puoguoti (?) ‘lakštuoti, suokti, kalbėti’ < la. pogāt ar pogot: pugůtipůgát.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas