Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pur̃kšti
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. purszkiniać ‘opryskiwać’ yra skolinys iš lie. pur̃kšti.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 87
Antraštė:
purkšti
Reikšmė:
sprinkle
Straipsnelis:
Sinchroniniu požiūriu atrodo, kad morfas -šk- yra būdingas onomatopėjinei ar ekspresyvinei darybai: A. Leskienas (1902/03 : 170ff) mini: purškiù ‘sprinkle’. Ide. prokalbėje iteratyvine buvusi priesaga *-sk̂e/o-, baltų kalbose (lie. -šk-) įgijo reikšmių, susijusių su besikartojančiais garsais.
Šaltinis:
Milizia 2012, 365

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas