Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rū́gti
Straipsnelis:
[Arm.] orcam, orcac̣ay ‘sulaužau, (atsi)raugėju, (atsi)rūgstu’. Lit.: Hübschmann AG I 483; Walde-Hofmann I 418; Walde-Pokorny II 357; Pokorny 871; Meillet, BSL 37 (1927), 131; Adjarcan Arm. Wurzelwörterbuch V 578; VII 175. Šis žodis be abejonės priklauso grupei – gr. ἐρεύγομαι ‘išspjaunu’, ἐρυγγάνω ‘raugėju’ [...], lo. ē-rugo ‘išraugėju, išmetu’, ructo ‘raugėju’, s. ang. rocettan ‘raugėti’, s. v. a. ita-rudjan ‘atrajoti’, lie. ráugiu, dažnai rúgiu, rúgti ‘rülpsen’ sl. rygajǫ sę ‘t. p.’.
Šaltinis:
Solta 1960, 264
Antraštė:
rū́gti
Straipsnelis:
žr. raugas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 294
Antraštė:
rū́gti
Reikšmė:
kļūt skābam
Straipsnelis:
žr. rūgštus
Šaltinis:
Trumpa 2001, 138

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas