Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ráižas
Reikšmė:
Einschnitt, Kerbe, Spur
Straipsnelis:
Slaviški marškinių pavadinimai: […] (4) *riza, plg. s. sl. riza, r. riza, ukr. ryza, br. riza, bulg. riza, s.-kr. rïza (?), č. říza, luž. a. rěza, adj. rězyny, -a, -e […]. Pamatas – forma *riza, kitas balsių kaitos laipsnis *rěza, giminiškas lie. ráižas ‘Einschnitt, Kerbe, Spur’, raižýti ‘einschneiden’ (Bezlaj 1976–2007, 3: 184).
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2009, 298

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas