Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raũkas
Straipsnelis:
Gr. ῥῡσός, kartais –σσ- ‘plisė, raukšlė’ [...]. Galima atstatyti *ϝρῡ- išreiškiantį idėją ‘tempti, daryti klostes’ ir gretinti su ἐρύω, ῥῡτήρ ‘vadelės’, kuris nerodo ide. etimologijos ir čia nebūtina prisiminti nei lo. rūga, nei lie. raũkas. Pastebėtina kaita tarp ῡ (ῥῡσός) ir υ (ῤύσις). ῥῡσός įeina į ekspresyvių oksitoninių būdvardžių su -σός seriją ir dažnai liečia fizinius trūkumus kaip γαμψός, βλαιρός, γαυσός, plg., pvz., Chantraine, Formation 434, Études 17.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 980

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas