Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
risčià
Straipsnelis:
Prieveiksmis risčià kažin ar turi ką bendra su -čia priesaga (ne skolinys?) … [Prie -čia priesagos vedinių šį žodį priskiria S. Ambrazas DDR 48].
Šaltinis:
Vitkauskas 1995, 226
Antraštė:
risčià
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoms nustatyti vertingiausi yra tie žodžiai, kurių, išsyrus baltų-slavų kalbas, niekur nėra. Veiksmažodžio sistemoje Trautmanas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] Reisti̯ō ‘bėgu’: s. sl. rištą, ristati, r. riščú (ristaju), ristati yra reguliarus [252] vedinys su -e- ir priesag -i̯o- (Stang, Verbum 36 ir toliau). Lie. veiksmažodis risnóti yra aiški inovacija. Taigi tikriausiai čia turime reikalą su atskirų baltų kalbų naujadarais, kurių išeities taškas yra forma, kurią rodo lie. risčià ir pan. Nėra pagrindo bendrai baltų-slavų veiksmažodžio formai rekonstruoti, tačiau pati šaknis yra ide. kilmės, nes turi germaniškus atitikmenis, pvz., go. urreisan ‘kelti, atsikelti’, plg. Fraenkel Wb. 738.
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 252–253
Antraštė:
risčià
Straipsnelis:
Lie. risčià ‘Trab’ (iš *ris-st-i̯ā), rìstas ‘hurtig’, *ris-st-nā́ti (> risnóti ‘traben’), raĩstas ‘Brunstzeit (der Biber)’, s. ang., s. v. a. rīsan ‘sich bewegen’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas