Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
romus
Reikšmė:
ramùs
Straipsnelis:
Pr. rāms 55,11 ‘kuklus, išauklėtas, sittig’: lie. romus arba ramùs, la. rimt, remdêt, s. i. ramatē ‘ruht’, go. rimis ‘poilsis, ramybė’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 371 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 293
Antraštė:
romùs
Straipsnelis:
žr. ramas
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 374
Antraštė:
romùs
Straipsnelis:
žr. ramus
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 218–219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas