Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sėnys
Straipsnelis:
žr. priesienis
Šaltinis:
Balčikonis 1966, 192–193
Antraštė:
sėnys
Reikšmė:
Palast, Vorhof
Straipsnelis:
Pasakytina, kad prie slavizmų R. Eckerto priskirtas žodis s. lie. senis ‘Palast, Vorhof’ iš tikrųjų vargu ar yra skolinys, nes jis gali būti skaitomas sėnys (plur. tantum), – apie tai plačiau žr. Būga RR II 554tt.
Šaltinis:
Mažiulis 1972, 216

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas