Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sárgalioti
Straipsnelis:
Deminutyviškai – iteratyvinę prasmę aiškiai rodosi turį la. veiksmažodžiai su -ala-: pirkalât „im Kleinen kaufen“ (: pirkt „kaufen“), staigalât „lu̇n-und hergehen“ (: staĩgât). Iš lietuvių kalbos galima pateikti pavyzdį sárgalioti „kränkeln“ (: sir̃gti).
Šaltinis:
Solta 1970, 75–76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas