Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sekti (pėdomis; pasaką)
Straipsnelis:
Pokornas siūlo šaknį ide. *sekʷ- skirti į dvi: I *sekʷ-, kuri paliko (iš kurios kilo) lo. sequor, gr. hépomai, s. i. sáce ir t. t. [78] II *sekʷ-, iš kurios kilo lo. inseque, insece, insexit, inquam, umbr. prusikurent, go. saihwan ir t. t. Pokornas spėja, kad I *sekʷ- turi reikšti „sekti – folgen (meist medial)“, o II *sekʷ- turi reikšti „bewerken, sehen, zeigen, ursprüngl, wittern, spüren“ ir (jünger) „sagen“. [...] Indoeuropeistų priimta visuotinai laikyti, kad lo. sequor etc. su go. saihwan turėjo atsirasti iš (I) *sekʷ- – „to follow“ tokiu būdu: „sekti (akimis)“ suponuoja „matyti“. [79] [80-82] Bet yra rimtų priežasčių neigti tokią darybą: 1) sequor ir jo giminaičiai be abejonės turėjo mediopasyvo protėvius, bet atrodo nepanašu, kad veiksmažodis „to follow“ būtų turėjęs mediopasyvą protoide. 2) Hetitai, seniausia ide. kalba, rodo tiktai reikšmę „matyti“ (veiksmažodžio), „akis“ (daiktavardžio) [...], 3) atspindžiai su reikšme „matyti, sakyti“ yra daug įprastesni už reikšmės „sekti (follow)“ atspindžius. Tuo remdamasis, aš siūlau, kad reikia laikyti, jog pirminė ide. *sekʷ- – reikšmė buvo „matyti“ ir reikšmė „sekti (follow)“ atsirado iš „matyti“ (o ne atvirkščiai). Fiziologiškai [...], manau, „matyti“ tapo „laikyti žvilgsnyje“, kas suponavo „sekti (to follow)“ [83] [Lie. sekti „he follows“ skiriama prie I-osios reikšmės *sekʷ- žodžių, lie. sekù, sěkti „pasakoja“, sãko – prie II-osios]
Šaltinis:
Baldi 1974, 77–

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas