Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sergù
Straipsnelis:
Yra duomenų, rodančių, kad dar indoeur. bendrystės laikais susidarė izoglosos, jungusios baltų, slavų ir dalį sen. Europos kalbų su anatolų ir tocharų kalbomis, taip pat graikų, bet be indo-iranėnų, kuri pagal tokias izoglosas atsiskyrė anksti. Plg. toch. B -sark- ‘liga’, A särk-, het. istark- ‘sirgti’, lie. sergù, s. lie. (pra)sergmi, 3 asm. sergti (aukšt. trm. sérgti), s. air. dat. sg. seurc ‘meilė’, gr. στέργω‘myliu’. [51]. Gr. στέργω, s. air. seurc ‘meilė’, dearc, deserc ‘mielaširdystė’ ir s. sl. СТРѢГѪ ‘saugoti’ reikšme (indoeur. prokalbėje veikiausiai pirmine) atsisikiria nuo tocharų, hetitų ir baltų žodžių, reiškiančių ‘liga, sirgti’.
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 51–52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas