Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skalìkas
Straipsnelis:
žr. kalė
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (1), 1023
Antraštė:
skali̇̀kas
Straipsnelis:
Gr. σκύλαξ, -ᾶκος m., f. ‘jaunas šuo, šunytis’ [...]. Ekspresyvus žodis, kuriam buvo pateikta keletas etimologijų. Persson, BB, 19, 1896, 275 ir toliau, sugretino su kitą balsį turinčiu lie. skali̇̀kas ‘medžioklinis šuo’ (su veiksmažodžiu skãlyti) bei lie. kalė̃; Schwyzer, KZ 37, 1904, 150, išeina iš σκύ-ζω, plg. s. u. σκύζομαι, kas galbūt nėra galima. Pagaliau, Meillet, BSL 26, 1926, 20 ir t., primena armėnų c̣ul , gen. c̣lu ‘jaunas bulius’. Gr. ir armėnų žodžio sugretinimas yra patenkinamas. Vadinasi, nė vienas iš šių gretinimų neapima plačios ide. srities. Taip pat žr. σκύμνος.
Šaltinis:
Chantraine DEG, IV, 1023
Antraštė:
skali̇̀kas
Straipsnelis:
Tiesioginių ryšių tarp r. dial. сколучка, сколушка ‘гончая’ ir lie. skali̇̀kas nematyti, nes lie. kalboje šis žodis padarytas iš veiksmažodžio, paskolinto iš le. skolić.
Šaltinis:
Проценко 1989, 74
Antraštė:
skali̇̀kas
Reikšmė:
‘ein fortgesetzt bellander Jagdhund’
Straipsnelis:
žr. skalyti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 307

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas