Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skelandė
Straipsnelis:
žr. kalti
Šaltinis:
Мартынов 1968, 151–152
Antraštė:
skelandė
Straipsnelis:
žr. skelti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1963, 860–863
Antraštė:
skelandė
Reikšmė:
Stück, Holz, Span
Straipsnelis:
žr. kuolas
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas