Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sklim̃bas
Reikšmė:
duonos riekė, lašinių bryzas
Straipsnelis:
žr. kliepas
Šaltinis:
Otrębski 1966b, 52–53
Antraštė:
sklimbas
Straipsnelis:
Germ. skleib-a- ‘(per)skelti, (su)skaldyti, spalten’ (s. ang. tik to-slāf ‘spaltete’, vėliau v. ang. slifan ‘spalten’), matyt, remiasi tuo pačiu pamatu, kaip ir sleit-a-. Minėtą lytį turbūt tiksliausia lyginti su lie. sklimbas ‘duonos riekė’ ar sklypúoti ‘zerstückeln’; weshalb der gm. Auslaut durch die Etymologie nicht genauer bestimmt werden kann.
Šaltinis:
Seebold 1970, 427

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas