Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skver̃bti
Straipsnelis:
Kadangi žodžio pradžios ks- virsta sk- (metatezė), tai ir lie. skver̃bti ‘praduti gręžiant aštriu instrumentu, įsigauti’ gali sietis su ide. šaknimi ks- (: kes-).
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 220
Antraštė:
skver̃bti
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadaro pamatas yra šaknis be žinomų ide. atitikmenų (dauguma turėtų būti substratiniai ar keliaujantys žodžiai). *skwerb- (arba *skwerbʰ-) ‘mit einem Dorn stechen’: kornų, bret. spern (rn < rbn) ‘Dornen’, lie. skver̃bti, skverbiù ‘mit einem spitzen Werkzeug bohrend stechen’ ir t. t.
Šaltinis:
Oettinger 2004, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas