Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slė̃gti
Straipsnelis:
žr. slėga
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ, 45–46
Antraštė:
slė́gti
Straipsnelis:
Gr. Λώβηf. „įžeidimas, prievarta, sužalojimas“ [...] Daryba su kaip λώπηir t. t. Jau seniai gretinama su baltiškais žodžiais, reiškiančiais „apsunkinti, blogai daryti, kankinti“, kurie suponuoja labioveliarinį ir s žodžio pradžioje: lie. slogà (su kitu balsiu la. slāga); lie. slogùs. Veiksmažodinės formos su balsiu : lie. slė́gti, la. slegt „uždaryti“ ir t. t., plg. Pokorny 960.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 653
Antraštė:
slė́gti
Straipsnelis:
žr. sloga
Šaltinis:
Barnes 2009, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas