Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slėnỹs
Straipsnelis:
žr. slimpti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 144
Antraštė:
slėnỹs
Straipsnelis:
slen- ‘(drėgna) žemuma’ (Fraenkel LEW 828 t.): lie. slėnỹs, slėnė̃ ‘tiefgelegene Stelle (im Gelände) ohne Abfluß; Talboden, Senke, Niederung; Tal’, slėnùs ‘nicht steil’ ir ‘tiefgelegen (ohne Abflub)’, la. slêne ‘pievų juosta tarp miškų, žema vieta’, slȩ ‘žemai gulintis šlapias laukas’ (Endzelin: iš slēdn- [...]; Būga: iš sklen- prie lie. klõnis ‘žemuma’.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas