Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smárdas
Straipsnelis:
Gr. σμορδοῦν· συνουσιάζεινbei σμόρδωνες· ὑποκοριστικῶςἀπò τῶνμορίων· ὡς πόσθωνες(Hes.) [...]. Neaiškūs erotiniai terminai. Kaip nurodė Friskas σμορδοῦνsuponuoja apeliatyvą *σμόρδος. Specht, KZ 62, 1934, 215, primena lietuvių smárdas, r. smórod „blogas kvapas“, kas yra hipotetiška. Kita mintis yra Blumenthalio, Hesychstudien, 45, ide. *smer-d- (plg. σμερδαλέος), kuris galėjo išreikšti smarkumo sąvoką, plg. kai kuriuos βιάζεσθαιvartosenos atvejus, ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1028
Antraštė:
smar̃das
Straipsnelis:
Oset. symær/simær ‘pašvinkęs’. Tikriausiai kilęs iš *smarda- ir priartėja prie baltų-slavų leksinės grupės: s. sl. smradъ, lie. smardas, smardùs, la. smârds ‘kvapas’ (Trautmann 271; Fraenkel 840; Vasmer REW II 676).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ III, 199
Antraštė:
smárdas
Reikšmė:
blogas kvapas, dvokas
Straipsnelis:
La. smar̂ds (tamniekų, latgališkosios patarmės) / smarda (viduriečių ir sėliškosios patarmės) ‘kvapas’, lie. smárdas ‘blogas kvapas, dvokas’; plg. pr. smorda E 612 ‘ieva’, t. y. ‘smirdantis medis’ ← * ‘smardas’; la. (ret.) smarde ‘aromatas, kvapas’ priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Atitikmuo sl. smordъ ‘nemalonus kvapas’ (< s.-kr. smrâd, r. dial. смород etc.; Vasmer III 691; Fraenkel 840) leidžia suponuoti bl.-sl. *smarda- m. (Trautmann 271). La. -kamienė forma greičiausiai atsirado pagal produktyvų abtstraktų derivacijos modelį.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 26
Antraštė:
smárdas
Reikšmė:
smarvė
Straipsnelis:
žr. smardus
Šaltinis:
Vanags 1994, 41–42
Antraštė:
smárdas
Reikšmė:
Geruch, Gestank
Straipsnelis:
žr. smirdėti
Šaltinis:
Blažek 2001b 46–47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas