Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smaũkti
Reikšmė:
numesti, nutempti
Straipsnelis:
žr. malkas
Šaltinis:
Петлева 1977 (1979), 35–37
Antraštė:
smaũkti
Reikšmė:
gleitend streifen
Straipsnelis:
žr. maukti
Šaltinis:
Solta 1960, 188 t.
Antraštė:
smaũkti
Reikšmė:
„numesti, nutempti“
Straipsnelis:
Žr. mal̃kas.
Šaltinis:
Antraštė:
smaũkti
Reikšmė:
„nutraukti, užtempti“
Straipsnelis:
žr. smagùs
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 142
Antraštė:
smaũkti
Straipsnelis:
Su armėnų mux ‘kietinimas, grūdinimas’ visų pirma susiję gr. μυχός ‘giliausias, centrinis kampas’, μύχατος ‘giluma’ […], toliau giminiška veiksmažodžių grupė s. ang. smuga ‘šmurkštelėti, išsmukti, ropoti’, v. v. a. smigen ‘meilintis, glaustytis’, lie. maũkti, smaũkti ‘gleitend streifen’, bžn. sl. smykati sę ‘ropoti, šliaužioti’. Minėtų formų negalima kildinti iš bendros pamatinės formos: s. i., bl. ir sl. galima kildinti iš meuq-, germ. – iš *meugh- (sm/m- žodžių pradžios variantai yra antraeilės reikšmės). [Dar. žr. maũkti].
Šaltinis:
Solta 1960, 188
Antraštė:
smáukti
Straipsnelis:
žr. smùkti
Šaltinis:
Seebold 1970, 439–440
Antraštė:
smaũkti
Reikšmė:
braukti
Straipsnelis:
žr. smukti
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 245
Antraštė:
smaũkti
Straipsnelis:
žr. smukti
Šaltinis:
Димитрова-Тодорова 2000, 174–175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas