Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smul̃kus
Straipsnelis:
žr. malė
Šaltinis:
Топоров 1978 (1980), 156–157
Antraštė:
smulkùs
Straipsnelis:
žr. smogti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 140
Antraštė:
smùlkus
Straipsnelis:
žr. smiltis
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 47–48
Antraštė:
smùlkus
Reikšmė:
fein, klein, dünn
Straipsnelis:
Go. milhma ‘Wolke’, s. šv. molin, šv. moln ‘Wolke, Finsternis’ < germ. *melh-man- yra neaiškios kilmės. Galbūt sietina su lie. smùlkus ‘fein, klein, dünn’, la. smalks ‘fein, subtil’, plg. germ. būdv. *smelha- ‘klein, gering’. Šios formos yra gomuriniai plėtikliai iš šaknies *smel- ‘fein zerreiben’, plg. lie. smėlỹs ‘Sand’.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 274

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas