Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smiltis
Straipsnelis:
žr. smėlis
Šaltinis:
Buck 1949, 22
Antraštė:
smi̇̀ltis
Straipsnelis:
[Nagrinėjami baltų ir slavų k. šaknų su /*/ refleksai]. Etimologiniai dubletai apima 8 šaknis…[47]:… 4) lie. smilti̇̀s, la. smi̇̀lts // lie. smùlkus, la. smùlki
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 47–48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas