Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spadnyčià
Straipsnelis:
spadnyčià, spadninčià, spadnicà, spadnycà, sparnyčià, spanyčià ‘sijonas’ (ppr. pirktinio audeklo); apatinis sijonas’. Veikiausiai atėjo iš baltarusių kalbos, plg. br. спадніца, спаніца (LKA I 193). Kai kurie variantai galėjo kartais patekti ir iš lenkų kalbos, plg. le. spódnica, spodnica ‘t. p.’. Lenkų kalbos pavadinimas kilo iš le. spodni ‘apatinis’: spod < pod ‘po’ (Brückner SEJP 424–425; Buck 1949, 423). Lietuvių raštuose šis žodis pasirodė tik XX a. (NS 130; NdŽ). Vartojamas daugiausia rytinėse šnektose, tačiau pasitaiko ir pietų bei vakarų Lietuvoje (LKA I 115 ž,; LzŽ 242; DrskŽ 340, 332).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas