Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spiáuti
Reikšmė:
cracher
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija]. Iš šaknies *(s)pʰei̯H- ‘cracher’ (plg. lo. spuō, gr. πτύω, s. i. ni-ṣṭhī́vati, go. speiwan [ir kt. pvz.]) rekonstruojama ide. prokalbės veiksmažodžio sistema su aoristu *(s)pʰei̯H-t, prezensu *(s)pʰíH-u̯é/ó- (arba *(s)pʰi̯úH-i̯é/ó-) ir būdvardžiu *(s)pʰi̯uH-tó-. Lie. spiáuju turi turėti antrinį pamatinį laipsnį, padarytas iš senosios bendraties *spiū́ti (< *spʰi̯uH-tḗi̯, plg. s. i. ṣṭhyūtí f. ‘action de cracher’ AV). Taigi negalima tiesiogiai lyginti lie. spiáuja su s. sl. pljujetŭ ‘il crache’. Lie. spiáuja, sr.-kr. plȕjēm (< *pjū́jǫ) turi būti antrinis, nes iš *(s)pʰi̯éu̯(h₁)-i̯e/o- lauktina cirkumfleksinė priegaidė. Pirminė lie. k. paradigma turėjo būti inf. *spiū́ti, prez. *spiū́ju. Prez. spiáuju yra antrinis.
Šaltinis:
Garnier 2010, 215–216

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas