Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stiẽpti
Straipsnelis:
žr. cipenti
Šaltinis:
SłPr II, 90
Antraštė:
stiẽpti
Reikšmė:
plytėti, drėktis
Straipsnelis:
R. степь ‘stepė’ neturi patikimos etimologijos. G. Iljinskis (Г. А. Ильинский. Слав. этимол. – РФВ 63, 1910, 335–337) r. степь kildina iš *стьпь ir lygina su lie. stiẽpti, stiepiù ‘plytėti, drėktis’ (dėl kitų etimologijų žr.: Vasmer III 11; Преобрапсенский II 382; Р. Брандт. – РФВ 24, 1890, 182). Norime pasiūlyti dar vieną ir tokią pat ginčytiną hipotezę. R. kalbos žodis степь reiškia dar ir ‘medžioklinio šuns nugara’ [87] bei ‘karvės, jaučio, arklio nugara’ [88]. Remdamiesi pastoviu semantiniu ryšiu ‘nugara’ – ‘aukštuma’ (plg. sl. *гърбъ ‘nugara’ – горб ‘kalva’, pr. garbis ‘kalnas’) spėjame, kad turėtų būti analogiškas vedinys ir r. степь ‘nugara’. Ir tikrai, fiksuojamas r. trm. степь ‘plokščia, be miško aukštuma’ [89]. Antrine minėto r. trm. žodžio степь reikšme galime laikyti ‘pieva, ganykla aukštumoje, miško aikštelėje, aukštoje vietoje’ (plačiau apie tai žr. knyg. tekste). Taigi sl. plintant į pietryčius, žodis степь požymį ‘aukštuma’ prarado, bet išsaugojo kitus požymius: ‘plyna erdvė (be miško)’ ir ‘plotas, užaugęs žole’.
Šaltinis:
Меркулова 1968 (1971), 87–90
Antraštė:
stiẽpti
Straipsnelis:
žr. cipenti
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 214—218
Antraštė:
stiẽpti
Reikšmė:
вытягиваться, тянуться вверх
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai: s. č. těpiti ‘нести’, tiepati (sě) ‘носить’, r. (Volgogrado šnektos) тенсти, тенать ‘туго натягивать’, ‘тащить с трудом, медленно тащиться’ genetiškai siejami su la. stiept ‘тяжело носить, тащить’, ‘с усилием или быстро бежать’, ‘тянуть, бытягивать’ ir lie. stiẽpti(s) ‘вытягиваться, тянуться вверх’, stiẽbtis ‘вытягиваться, тянуться вверх’
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas