Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stovà
Reikšmė:
‘vieta’
Straipsnelis:
žr. stovėti
Šaltinis:
Chantraine DEG 4, 1057–1058
Antraštė:
stovà
Reikšmė:
Stand, Platz
Straipsnelis:
Go. staua ‘Gericht, Urteil, Streitsache’, s. isl. eldstó ‘Feuerstelle’, s. ang. stōw ‘Stelle’, s. v. a. stūa-tago ‘letztes Gericht’ < germ. *stōwō-, kuris yra ide. veldinys, plg. lie. stovà ‘Stand, Platz’ (atsirado iš ide. šaknies *steh₂- ‘sich hinstellen, stehen’). Kadangi germanų kalbose veiksmažodis yra *stanđa-, germ. *stōwō- turi būti senokas darinys. -w- veikiausiai buvo įterptas, kai norėta išvengti hiato *steh₂-eh₂-. Abejotina, ar tai yra senas darinys su priesaga *-u̯eh₂-.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 103

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas