Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
suknẽlė
Straipsnelis:
suknẽlė (hibr.), suknià ‘sijonas’, plg. br. сукня ‘vilnonis sijonas; suknelė’ (LKA I 193), le. suknia ‘suknelė; tam tikras klostytas sijonas’ (Fraenkel 1955–1965: 938). Žodį turi ir kitos slavų kalbos, plg. r. сукня ‘suknelė’, č. sukne ‘sijonas’ ir kt. Tai slaviškos kilmės žodis, sietinas su r. сукно, le. sukno ‘gelumbė’, kurie savo ruožtu sietini su veiksmažodžiu *sъkati, plg. r. сукать ‘vyti’, le. sukać ‘sukinėti’ (Fasmer III 799; Brückner SEJP 525; Buck 1949: 423). Sijono reikšme jį vartoja tik pietų aukštaičiai (DrskŽ 355; Mastonytė 1961: 178; LKA I 193; LKŽ XIV 77).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas