Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sverblė̃
Reikšmė:
vaivorykštė
Straipsnelis:
Retas tarminis vaivorykštės pavadinimas sverblė̃ (LKA I 182) gali būti su priesaga -lė̃ išsivestas iš veiksmažodžio sver̃bti(s), -ia(si), -ė(si) (trm. skver̃btis formos be k), plg. LKŽ XIV 307; vaivorykštė galėjo būti suvokta kaip ‘prasiskverbianti pro orą, sklindanti oru’. Kitas įmanomas aiškinimas – sverblė̃ galėtų būti priesagos -lė̃ vedinys iš siur̃bti (siur̃bia, siur̃bė, tik su įterptiniu v ir fonetiškai kiek modifikuotas (< *siurblė̃). Tai patvirtintų liaudies tikėjimas, kad vaivorykštė ‘siurbianti, traukianti, gerianti vandenį’. Apie šią ypatybę užrašyta net sakmė, pateikta N. Vėliaus (žr. Vasiliauskaitė 18).
Šaltinis:
Buivydienė 2006, 335

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas