Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svìkis
Reikšmė:
volė, statinės kamštis
Straipsnelis:
žr. cvikis
Šaltinis:
Čepienė 1996, 158
Antraštė:
svi̇̀kis
Straipsnelis:
[…] pasitaiko germanizmų variantų su s ir c, pvz.: […] svi̇̀kis, ‘volė, statinės kamštis’ (S. Dauk., J, Kž, Yl, Lc, Mžk, Prk, Štk) ir cvi̇̀kis (Kž, Jnš, Grž, Krš), čvi̇̀kis (šl), plg. v. v. ž. swicke (Schwers. Spr. Unt. 128) ir r. pr. v. zwicke (Aluminauskis DLL). […] skoliniai su s ir c […] atėjo turbūt iš skirtingų v. trm., su s – iš v. ž., o su c – iš Pr. v. a.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas