Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tervė́tis
Reikšmė:
gautis, taisytis, atgyti
Straipsnelis:
[ Recenzuojamas Williamui R. Schmalstiegui skirtas mokslo straipsnių rinkinys.] S. Karaliūnas (p. 103–111) įrodinėja, kad suom. terve ‘sveikas, stiprus’ neturi jokio etimologinio ryšio su ide. medžio ar ąžuolo pavadinimu (pg. lie. darvà, dervà, la. darvatervа ‘id.’, o sietinas su išnykusiu rytų bl. būdvardžiu *(s)tervas ‘sveikas, stiprus’ (plg. lie. dial. tervė́tis ‘gautis, taisytis, atgyti’).
Šaltinis:
Stundžia 2007, 137

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas