Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tul̃žti
Reikšmė:
naß, weich werden, anschwellen
Straipsnelis:
žr. geltonas
Šaltinis:
Mažiulis 1978a, 96–97
Antraštė:
tul̃žti
Straipsnelis:
žr. tilžti
Šaltinis:
Авксентьева 1975,47–48
Antraštė:
tul̃žti
Reikšmė:
namakać, pęcznieć
Straipsnelis:
[Aptariama semantinė būdvardžių motyvacija slavų kalbose.] Su lie. tul̃žti ‘namakać, pęcznieć’, dar plg. la. tulzt ‘pęcznieć’ gretinama prasl. *tъlstъ, kilusiu iš ide. *tel-g‘(h)-. Dėl lietuvių vkmsž. reikšmės siūloma bendra baltų-slavų reikšmė ‘pęcznieć’.
Šaltinis:
Jakubowicz 2003, 409

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas