Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
treigỹs
Reikšmė:
trejų metų
Straipsnelis:
žr. dveigys
Šaltinis:
Weiss 1994 (1995), 135
Antraštė:
treigỹs
Straipsnelis:
O. N. Trubačiovas [Трубачев О. Н. Следы язычества в сл. лексике (1. Trizna) – SR 11, 1958, 219; tas pats – ВСЯ 4, 1959, 130; plg. lizdo тризна papildymus Fasmerio (Фасмер IV, 102) žod.] pasiūlė naują sl. *trizna etimologiją: šį žodį susiejo su sktv. *tri, tiksliau, su trimečio gyvulio pavadinimu *trizь (< *tri), kurio artimiausias atitikmuo yra lie. treigỹs ‘t. p.’.
Šaltinis:
Топоров 1977 (1979), 3
Antraštė:
treigỹs
Straipsnelis:
žr. dveigys
Šaltinis:
Weiss 1994 (1995), 135

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas